Werkwijze

Werkwijze en contact met de ouder

Wij proberen kinderen tijdens de opvang zo goed mogelijk te helpen bij hun ontwikkeling. Onze methodiek zit vervlochten in het dagelijkse programma. Aan de hand van thema’s bieden wij de kinderen activiteiten aan die aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van het kind.

Van belang is het evenwichtig inspelen op de thuissituatie en het contact met de ouders. De dagelijkse contacten heeft u met de pedagogisch medewerkers. Tijdens de haal- en brengmomenten is er tijd om de dagelijkse dingen met elkaar uit te wisselen.

Onze pedagogisch medewerkers zullen u aan het einde van de dag informeren over praktische zaken , maar ook over de activiteiten en grappige voorvallen op de groep. Iedere zes maanden zal met de pedagogisch medewerker van de groep een gesprek plaatsvinden over de ontwikkeling van uw kind, hier wordt vooraf een observatie van uw kind voor bijgehouden.
Uiteraard is er altijd gelegenheid om op eigen initiatief een gesprek aan te vragen. Regelmatig komt er een nieuwsbrief uit met nieuwtjes, leuke anekdotes en uitspraken van kinderen.