Pedagogisch beleid

Kinderdagverblijf de Zeester werkt met een eigen visie op de kinderopvang. Ons beleidsplan is gebaseerd op onze pedagogische visie en de regels die er zijn. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en pedagogisch medewerkers om aan te geven hoe wij werken op ons kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe wij, als kinderdagverblijf, op dit moment invulling geven aan onze taak van professioneel opvoeden. De pedagogisch medewerkers hebben een grote bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van dit pedagogisch beleidsplan. De inhoud geeft een actuele beschrijving van de dagelijkse praktijk.

Hieronder treft u ons pedagogisch beleidsplan aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

Pedagogisch beleidsplan de Zeester website