Oudercommissie

In de wet Kinderopvang is het adviesrecht van ouders geregeld vanuit het idee dat de ouders inspraak moeten hebben op een aantal fundamentele punten die voor ouders en kinderen van belang zijn. Kinderdagverblijf de Zeester hecht veel waarde aan deze samenwerking en staat altijd open voor adviezen en suggesties van ouders.

Lees meer

Iedere ouder waarvan het kind op ons kinderdagverblijf zit kan zich beschikbaar stellen voor deze commissie. De oudercommissie is een volledig zelfstandig opererend orgaan en staat los van de directie van de Zeester, waardoor haar onpartijdigheid gegarandeerd wordt. De oudercommissie kiest zelf haar kandidaten, bepaalt zelf wanneer, hoe vaak en waarover vergaderd wordt en brengt zelfstandig adviezen en suggesties uit aan het dagverblijf. Er zijn minimaal 3 vergaderingen per jaar.

Het doel van de oudercommissie is om de belangen van ouders te behartigen en om het dagverblijf te ondersteunen en te adviseren bij veranderen in bijvoorbeeld beleid, prijzen, werkwijze en dergelijke.
Het reglement van de commissie ligt ter inzage op het dagverblijf en kan ten alle tijde worden ingezien door belangstellenden. Voor vragen over de oudercommissie kunt u zich tot ons wenden.