Klachtenbeleid

Natuurlijk zijn we als u een klacht heeft al veel te laat…

Door intensief contact te stimuleren en u bij voorkeur actief te laten participeren in ons reilen en zeilen -dit vanuit uw persoonlijk inzicht of via de oudercommissie- willen we klachten en incidenten vóór zijn. Voorkómen is immers beter dan genezen…

Mocht u toch een klacht hebben, dan streven we er naar om samen met u in goede harmonie tot een oplossing te komen. Als u van mening bent dat de klacht niet doeltreffend door de organisatie wordt opgelost kunt u gebruik maken van de externe klachtenprocedure. U kunt uw klacht ook tegelijkertijd intern melden en bij de externe klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.