Gezondheidsbeleid

Als basis voor veiligheid en gezondheid in ons kindercentrum richten we ons op het veiligheidsbeleid zoals de GGD dit beschrijft voor de kinderopvang.

Dit betekent een jaarlijkse inventarisatie op het gebied van gezondheid op iedere groep om gezond gedrag te sturen en te stimuleren. Op basis van de inventarisatie worden protocollen en actieplannen opgesteld en nageleefd.

Lees meer

Ook gezonde voeding maakt onderdeel uit van het gezondheidsbeleid, kinderen worden vertrouwd gemaakt met een regelmatig en gevarieerd eetpatroon, afgestemd op hun behoefte en leeftijd. Ook wordt er aandacht besteed aan het sociale karakter van de maaltijd, kinderen hebben tijd en krijgen aandacht om te eten.